AMARO TV Unit

AMARO TV Unit

17.000.000

Được tạo ra từ nhà thiết kế Đan Mạch M.Georgsen với tên  “Amaro” . Thiết kế của ông không gây ô nhiễm và tạo một dấu ấn trong sự nghiệp. Bộ sưu tập thể hiện bản chất đơn giản của Scandinavian.

AMARO 200 TV
Dimensions W2000 x D420 x H500
Colours Black Oak
AMARO 150 TV
Dimensions W1500 x D420 x H500
Colours Black Oak