Bình Gốm Ai Cập Thấp

Bình Gốm Ai Cập Thấp

450.000

Men gốm: Men xanh nhám
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 200 × 200 × 320 mm