Bình Gốm Bầu Cổ Lọ

Bình Gốm Bầu Cổ Lọ

450.000

Men gốm: Men bóng, loang màu
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 250 × 250 × 300 mm