Bình Gốm Bầu Cổ Thấp

Bình Gốm Bầu Cổ Thấp

425.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 230 × 230 × 350 mm