Bình Gốm Bầu Men Nâu

Bình Gốm Bầu Men Nâu

450.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 200 × 200 × 270 mm