Bình Gốm Bầu Men Xanh

Bình Gốm Bầu Men Xanh

800.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 220 × 220 × 530 mm