Bình Gốm Bầu

Bình Gốm Bầu

450.000

Men gốm: Men bóng ngọc mây, nâu nhám, đen lì
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 210 × 210 × 360 mm