Bình Gốm Dây Thừng

Bình Gốm Dây Thừng

380.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 180 × 180 × 320 mm