Bình Gốm Giọt Nước Bầu

Bình Gốm Giọt Nước Bầu

450.000

Men gốm: Men xanh ngọt bóng mờ
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 150 × 150 × 450 mm