Bình Gốm Giọt Nước

Bình Gốm Giọt Nước

460.000

Men gốm: Men ngọc lục bóng mờ
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 170 × 170 × 430 mm