Bình Gốm Hoa Hồng

Bình Gốm Hoa Hồng

450.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 150 × 150 × 400 mm