Bình Gốm Họa Tiết

Bình Gốm Họa Tiết

600.000

Men gốm: Men bóng, hoa văn chìm
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 210 × 210 × 430 mm