Bình Gốm Men Ngọc

Bình Gốm Men Ngọc

890.000

Men gốm: Men xanh ngọc bóng, sao bạc
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 225 × 225 × 500 mm