Bình Gốm Ống Trụ

Bình Gốm Ống Trụ

530.000

Men gốm: Men bóng ngọc mây, xanh bông bạc
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 120 × 120 × 450 mm