Bình Gốm Ống vân Nan

Bình Gốm Ống vân Nan

450.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 130 × 130 × 450 mm