Bình Gốm Xoắn

Bình Gốm Xoắn

450.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 230 × 230 × 370 mm