Chậu Gốm Dài – Thoi Hồng

Chậu Gốm Dài – Thoi Hồng

200.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 160 × 450 × 160 mm