Chậu Gốm Dài – Hoa Hướng Dương

Chậu Gốm Dài – Hoa Hướng Dương

200.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 160 × 150 × 160 mm