Chậu Gốm Dài – Thoi Xanh

Chậu Gốm Dài – Thoi Xanh

200.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 160 × 150 × 160 mm