Chậu Gốm Gabi Xanh

Chậu Gốm Gabi Xanh

300.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 250 × 250 × 230 mm