Châu Gốm Họa Tiết Vảy Cá

Châu Gốm Họa Tiết Vảy Cá

340.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 250 × 250 × 420 mm