Chậu Gốm Lam

Chậu Gốm Lam

250.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 250 × 250 × 120 mm