Chậu Gốm Mặt Vuông

Chậu Gốm Mặt Vuông

250.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 220 × 220 × 170 mm