Chậu Gốm Trụ Xanh

Chậu Gốm Trụ Xanh

300.000

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 250 × 250 × 200 mm