Đôn Gốm Bờ Cát

Đôn Gốm Bờ Cát

1.500.000

GBM-090-10-1-M-10 ,

Men gốm: men loang xanh ngọc, bóng mờ
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm