Đôn Gốm Mặt Cá Nổi

Đôn Gốm Mặt Cá Nổi

1.500.000

GST-090-10-1-M-2-1-1-1-1-1 ,

Kiểu hoa văn: trên mặt đắp cá nổi
Men gốm: men đen mờ, xanh bóng
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 300 × 300 × 430 mm