Đôn Gốm Quả Trám

Đôn Gốm Quả Trám

1.500.000

GBM-090-10-1-M-7 ,

Kiểu hoa văn: vân sọc hình quả trám
Men gốm: men bóng màu chàm
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm