Đôn Gốm Sao Biển

Đôn Gốm Sao Biển

1.500.000

GBM-090-10-1-S-9 ,

Kiểu hoa văn: rãnh quả khế, chia ngấn
Men gốm: men bóng xanh ngọc
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 400 mm