Đôn Gốm Sọc Dưa

Đôn Gốm Sọc Dưa

1.500.000

GBM-090-10-1-S-9-1 ,

Kiểu hoa văn: vân chìm sọc dọc
Men gốm: men trắng, vàng bóng mờ
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm