Đôn Gốm Sóng Biển

Đôn Gốm Sóng Biển

1.500.000

GBM-090-10-1-M-06 ,

Men gốm: men bóng xanh, men trắng nổ
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm