Đôn Gốm Vảy Cá Trắng

Đôn Gốm Vảy Cá Trắng

1.500.000

GBM-090-10-1-M-04V ,

Kiểu hoa văn: vảy cá nổi
Men gốm: men bóng trắng
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm