Đôn Gốm Vảy Cá Xanh Lục

Đôn Gốm Vảy Cá Xanh Lục

1.500.000

GBM-090-10-1-M-5-1V ,

Kiểu hoa văn: vảy cá nổi
Men gốm: men bóng xanh lục
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm