Đôn Gốm Vảy Cá Xanh Ngọc

Đôn Gốm Vảy Cá Xanh Ngọc

1.500.000

GBM-090-10-1-M-5V ,

Kiểu hoa văn: vảy cá nổi
Men gốm: men bóng xanh ngọc
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm