Đôn Thang Dây Thừng

Đôn Thang Dây Thừng

1.500.000

GBM-090-10-1-L-5 ,

Kiểu hoa văn: vân dây thừng
Men gốm: men bóng xanh lục
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 380 × 380 × 480 mm