Đôn Trống Hoa Văn

Đôn Trống Hoa Văn

1.500.000

GBM-090-10-1-M-645 ,

Kiểu hoa văn: đôn trống, lọng đồng tiền hoa văn hoa lá
Men gốm: men bóng nhiều màu
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

Kích thước 340 × 340 × 430 mm