GỐI BÁNH XE

GỐI BÁNH XE

980.000

AB3B/S76-02/02-1 ,

Kích thước: Ø500xH200mm

Chất liệu: Nhung

Bao gồm ruột gối