GỐI VUÔNG LINEN – RUA VIỀN

GỐI VUÔNG LINEN – RUA VIỀN

680.000

AB3B/S76-02/02-1-1-1-1-1-1-1 ,

Kích thước: 450x450mm

Chất liệu: linen

Bao gồm ruột gối