GỐI VUÔNG NHUNG – CHỮ THẬP

GỐI VUÔNG NHUNG – CHỮ THẬP

1.200.000

AB3B/S76-02/02-1-1-1-1 ,

Kích thước: 450x450mm

Chất liệu: nhung tơ

Bao gồm ruột gối