GỐI VUÔNG NHUNG – HẠT GẠO LỚN

GỐI VUÔNG NHUNG – HẠT GẠO LỚN

1.320.000

AB3B/S76-02/02-1-1-1-1-1-1 ,

Kích thước: 500x500mm

Chất liệu: nhung tơ

Bao gồm ruột gối