GỐI VUÔNG TAFTA – XƯƠNG CÁ

GỐI VUÔNG TAFTA – XƯƠNG CÁ

890.000

AB3B/S76-02/02-1-1 ,

Kích thước: 500x500mm

Chất liệu: tafta

Bao gồm ruột gối